Bön för materien

13/10-2018 – 26/10-2018

Öppet: onsdag - fredag 15 - 18

En bön för materien,
förtalad av helgonen,
förtryckt av gemene man.
Sitter vi till bords
är det hos en erövrare
Bordet inbjöd oss inte.
En bön även för fängelsemuren,
inspärrad mellan fångar,
som klöser, klottrar, blodar ner.
- Werner Aspenström
Mer info