Konst och kunskap

Konst och kunskap är ett projekt som undersöker konst i ett deltagarorienterat perspektiv, pedagogik som konstnärligt material, och frågor om hur konstnärer kan arbeta i pedagogiska sammanhang utan att förlora sin roll som konstnär.

Idén springer ur erfarenheter om att samtida kulturuttryck i ett lärande perspektiv kan innebära radikala omförhandlingar – ett transformativt lärande. Till projektet knyts verksamma konstnärer inom ljud, bild, dans och design, och institutioner som Italienska Palatset, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Växjö Kulturskola, Växjö konsthall, Hemslöjden i Kronoberg, Vandalorum och Linnéuniversitetet. Projektet pågår under 2018 och omfattar en konferens, ett symposium och praktiska konstprojekt.

Konst och kunskap drivs av Italienska palatset och finansieras av Region Kronoberg och Växjö kommun. Konstnärlig ledare är Lars Palm, pedagog och konstnär.

Anslagstavla

Månadens medlem

Solbritt Forsling Jörpeland ställer ut på Alvesta Kontshall, genom Alvesta Konstförening. Det är kort utställningsdatum, så det gäller att passa på mellan den 9–17:e februari.


Jan Carleklev och Anna-Karin Arvidsson är två av länets kulturskapare som får stipendier av Region Kronoberg.

Region Kronoberg