Italienska Palatset, Växjö

Konstnärernas hus i region Kronoberg
Italienska Palatset i Växjö rymmer ett galleri för samtida konst, ateljéförening som tillhandahåller ateljéer/studios för medlemmar verksamma inom olika konstnärliga fält, kollektivverkstäder och Media Artes som jobbar för att främja nutida konstmusik och arrangerar framträdanden i sin konsertlokal som också finns i huset.

Anslagstavla

Månadens medlem

Residenssamarbete för konstnärer från Ukraina

”Emergency Residency Kronoberg” är ett initiativ som har tagits av Bild och Form Kronoberg och Italienska Palatset i Växjö.

Arbetet är nu i full gång för att vi tillsammans ska kunna stå upp och hjälpa konstnärer som befinner sig i akut kris. Den hotade situation för konstnärlig frihet har gjort att det finns en stor uppslutning både regionalt och nationellt bland kulturaktörer för att ta emot konstnärer i residens.

Bild och Form Kronoberg och Italienska Palatset är samordnande för ett krisresidens i Kronoberg och samarbetar med en rad organisationer inom konst och kulturområdet i länet.

Just nu pågår mobilisering och planering för att genomföra det på bästa sätt. Planen är att ta emot en konstnär under sex månader med start i augusti/september. Residenset handlar också om att utveckla den kulturella infrastrukturen för bild och form i Kronoberg, säkra konstnärlig produktion i länet och öka internationaliseringen genom samverkan i ett konkret genomensamt arbete. Residenset ingår i ett interregionalt och nationellt sammanhang kring krisresidens för konstnärer från det krigsdrabbade Ukraina.

Den nationella residensnätverket SWAN- Swedish Artist Residency Network är den nationella plattformen och nationell samordning sker med stöd av Kulturrådet. Residenset ingår även i Regionsamverkan Sydsveriges arbete med att utveckla strukturerna för konstnärsresidens.


En projektansökan om finansiering är inlämnad till Region Kronobergs kulturnämnd. Beslut tas den 29 april.


SWAN: swanresidencynetwork.com
Artists at Risk: Home | Artists at Risk (AR) | A Perpetuum Mobilεzation

För mer information:
Jan Carleklev, Italienska palatset
Tel: +46 70 26 29 622
Mail: jan@carleklev.se


Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: helen.Hagglund@kronoberg.se


10 kulturarbetare, 5 från Italienska palatset belönas med arbetsstipendie på 50 000 kronor.
läs mer


The Energy & Agriculture Open Lab!
Mellan 15-18 på tisdagar bjuder vi in alla som är intresserade av att lära sig mer om, utforska eller dela idéer som rör energi och/eller naturbruk. Allt sker i vår studio på Italienska Palatset i Växjö.
Mycket vänliga hälsningar
/Regenerative Energy Communities

https://regenerative-energy-communities.org/openlab

På Open Lab uppmuntrar vi en mycket öppen förståelse för vad som kan räknas som energi och naturbruk. I dessa sessioner hoppas vi att de kan vara ett tillfälle för många typer av diskussioner och undersökningar. Detta är inte ett "labb" som ett vetenskapslabb, utan istället en plats för öppen, nyfiken, inkluderande och kollektiv delning av idéer. Några av sessionerna kommer att vara planerade, som t.ex. praktiska workshops (allt från att experimentera med teknik till att odla växter!), presentationer för att introducera ett visst ämne och enstaka inbjudna gästföreläsare eller workshopvärdar. Andra sessioner kommer helt enkelt att vara öppna. Se kalendern på vår hemsida för detaljer om kommande Open Lab, vi ses där!