Italienska palatset, Växjö

2015 firade vi 20-års jubileum!

Italienska Palatset i Växjö rymmer ett galleri för samtida konst, ateljéförening som tillhandahåller ateljéer/studios för medlemmar verksamma inom olika konstnärliga fält, kollektivverkstäder och Media Artes som jobbar för att främja nutida konstmusik och arrangerar framträdanden i sin konsertlokal som också finns i huset!

Klicka här för att läsa mer om Italienska Palatset och beställa Jubileumsboken.

Anslagstavla

Månadens medlem

Smålands Konstarkiv i Vandalorum: Shyqri Gjurkaj
11 november 2017–7 januari 2018
"Spår i tid och rum"

Vandalorum


Konst och kunskap är ett projekt som undersöker konst i ett deltagarorienterat perspektiv, pedagogik som konstnärligt material, och frågor om hur konstnärer kan arbeta i pedagogiska sammanhang utan att förlora sin roll som konstnär.

Idén springer ur erfarenheter om att samtida kulturuttryck i ett lärande perspektiv kan innebära radikala omförhandlingar – ett transformativt lärande. Till projektet knyts verksamma konstnärer inom ljud, bild, dans och design, och institutioner som Italienska Palatset, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Växjö Kulturskola, Växjö konsthall, Hemslöjden i Kronoberg, Vandalorum och Linnéuniversitetet.

Projektet pågår under 2018 och omfattar en konferens, ett symposium och praktiska konstprojekt.

Konst och kunskap drivs av Italienska palatset och finansieras av Region Kronoberg och Växjö kommun. Konstnärlig ledare är Lars Palm, pedagog och konstnär.


Lars PalmNordisk Salong.
11 november–18 februari 2018 på Dunkers Kulturhus, Helsingborg.

Dunkers Kulturhus