ANDERS FOUCKT

Info

I mitt skapande ska det frånvarande framstå som närvarande.

Vi står i tidens ström – ingenting är beständigt – allt deltar i ett kretslopp. Gränserna flyter – tid, rum, ute, inne.
Platsens ande/karaktär ger rummet och tingen en själ.

Som konstnär och människa söker jag min identitet i MA*, för att orientera mig i rumtiden. Plötsligt en glimt då stenen svävar. Då uppstår det perfekta men bräckliga spåret där allt blir en balans mellan plus och minus; inget att lägga till, inget att ta bort. Skapandet sker i språnget av att ha överskridit de vanliga gränserna.

I MA ringar människan in sin bit av evigheten i dess vandring mellan födelse och död.

Buddha säger: Tingen existerar endast i den mån de inte existerar i verkligheten. Gå till stenen om du vill lära dig något om stenen.

MA är pausen, rörelsen och rummet.
MA är stenens hjärta, färgens stoft.
MA är allt och inget, vår och höst, mitt yttre och inre.

* MA, japanskt begrepp hämtat från zenbuddhismen och som brukar översättas med ‘meningsbärande tomhet’.

Portfolio

Utan titel I

Blandteknik

Utan titel II

Blandteknik

Utan titel III

Blandteknik