HANS PARMENT

Info

Mitt komponerande spänner från soloinstrument till orkester. Idag arbetar jag främst med elektroakustisk musik och ljud- installationer, gärna i samverkan med konstnärer inom andra discipliner.

Konstnärliga tankar för ögonblicket:
förutsägbarhet – främmandegörande – tystnad ...

Sedan flytten till Växjö 1988 är jag aktiv i föreningen Media Artes som för mig är ett viktigt nav för utbyte av tankar och idéer. Endast genom engagemang kan man förändra och påverka.

Studieåren är många. Komposition för Björn Wilho Hallberg, Maurice Karkoff och Jan W Morthenson. Flöjt för bland andra Stig Bengtsson, Börje Mårelius och Sven Åberg. Fortsatta studier i instrumentation och dirigering ... jag hör fortfarande mina mentorer inom mig.

Portfolio