REINE JÖNSSON

Info

Min första bok om komposition skaffade jag den 10 oktober 1977. Sedan dess har det blivit några musikstycken: fem operor, ett tiotal stycken för stor orkester och ett åttiotal med olika instrumentkombinationer – från klassiska ensembler såsom stråkkvartetter, till dator och kakburkar. Mest har det blivit musik med vanliga noter.

Tre stationer finns i mitt arbetsrum: skrivbord – piano – dator. På golvet däremellan finns en flygande matta från 1900-talets Tunisien, där jag vilar, läser, mediterar och tränar Tai Ji. Promenerar gör jag ute. Bråttom är inget bra, det tar tid att låta musiken komma fram. Att fundera, klura och ta sig tid för underbara resonemang är viktigt.

För mig uppstår en sorts ordning på notpapperet som smittar av sig på resten av tillvaron och hjälper mig till balans. Tre nyckelord: evighet – innerlighet – örats metaforer. Eller sagt på ett annat sätt: från alla slags ljud – några utvalda – ett sammanhang där ljuden berättar något viktigt med oändligheten som bakgrund.

Portfolio