ROSE-MARIE BÄCK

Info

Italienska Palatsets galleri blev min arena 1995, samtidigt som jag startade mitt företag Artemisia med inriktning mot curatorsuppdrag och konstpedagogik. Mängder av spännande utställningar och projekt har arrangerats i palatset. Nätverk har bildats och utbyten skett på de mest oväntade vägar. För mig har 16 års intensivt arbete med galleriets utställningar och andra aktiviteter inneburit en berikande energikick.

Under många år har jag även arbetat med utställningar, konstbildning och som bildlärare utanför Italienska Palatset. På senare tid har jag lämnat bakom mig den stora volymen av utåtriktade konstaktiviteter, för att få möjlighet att arbeta med egna konstprojekt. Jag drivs av nyfikenhet på konstnärliga uttryck och sätt att gestalta livsfrågor, och av att forma min upptäcktsfärd via konsten.

Portfolio