växelverkan

28/04-2022 – 14/05-2022

FRIDA LUNDÉN MÖRCK – artist and curator

Jag arbetar som konstnär med glas som främsta material. Mitt uttryck tar sin utgångspunkt i glasets formbarhet och plasticitet. Min praktik innefattar också curering av utställningar och projekt.

//

I am an artist working with glass. My artistic expressions is grounded in the plasticity and malleability of glass as I explore how something submissive might have the potential to be subversive.

www.fridalunden.se